top of page
LogoWHK
Hållbarhet Hotell Wisingsö

HÅLLBARA TILLSAMMANS

På Wisingsö Hotell & Konferens vill vi visa omsorg för både vår närmiljö, vår globala miljö och för våra medarbetare och gäster. Vi vill vara med och bana vägen för en hållbar framtid genom att aktivt arbeta för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Tiden att agera och göra hållbara förändringar och omställningar ligger inte för framtiden, den är nu! På Wisingsö Hotell & Konferens ser vi det som vårt självklara ansvar att agera hållbart. Vi gör det tillsammans med vår personal, våra leverantörer och våra gäster. 

Vi skall också visa att det går lätt, är roligt och är inspirerande att agera mer hållbart - för det känns ju bra att göra rätt! Vi fortsätter att varje dag arbeta efter de hållbarhetsmål vi har satt upp, vi lär oss under arbetets gång, och drivs av en vilja och nyfikenhet på hur vi kan utveckla och förbättra vårt hållbarhetsarbete framåt.

Hållbarhet Hotell Wisingsö

DE GLOBALA MÅLEN OCH VÅRA INSATSER

Wisingsö Hotell & Konferens är inte bara ett enskilt företag, vi är en del av ett sammanhang, ett samhälle, ett land och en planet. Därför tycker vi det är självklart att vårt hållbarhetsarbete kopplar till de gemensamma globala hållbarhetsmålen.

Från de 17 globala målen väljer vi att lyfta fram fyra mål som ligger oss närmast hjärtat, som bäst knyter an till vår verksamhet och där vi har störst möjlighet till påverkan. Läs vidare så berättar vi vilka insatser och handlingar vi gör för att leva upp till våra mål.

Hållbarhet Hotell Wisingsö

HÅLLBARHET

bottom of page