top of page
LogoWHK

Här laddar du ner ett dokument som du använder för att dela information inför ert fotbollsläger:

Flik 1: Fyller i önskemål om tider för måltider, färja, träningstider och övriga detaljer för fotbollslägret

Flik 2: Fyller i namnlistan & specialkost

Spara filen med ert föreningsnamn och skicka till info@wisingso.se


Tänk på att komplicerade allergier, som tex lök & multiallergier ska vara oss tillhanda 14 dagar innan ankomst.

DETALJPLANERING FÖR ERT FOTBOLLSLÄGER

bottom of page