top of page
LogoWHK

För oss handlar måltider om mer än att bara stilla hungern, och med rätt förutsättningar kan det förvandlas till en minnesvärd upplevelse. Hos oss komponeras menyerna med en förkärlek till våra närområden, samtidigt som råvarorna anpassas efter vad som är bäst efter säsong.

Middag serveras alla dagar i veckan klockan 17-22 under vår högsäsong, varje fredag-lördag 17-22 under vår mellansäsong samt vid grupp & konferensbokningar under vår lågsäsong.

 

Slå dig ner inomhus i en stämningsfull miljö i vår restaurang eller på vår uteservering med en vacker utsikt mot solnedgången och Vättern skvalpade i horisonten. Kom förbi på en middag med ett stort sällskap eller på en kvällsdrink med vännerna.

MÅL 8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Vi skall vara en trygg arbetsplats som jobbar för inkludering i vår verksamhet och som främjar unga som vill in i arbetslivet.

●  SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Vi arbetar kontinuerligt för att skapa en hållbar arbetsmiljö för våra anställda genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete vilket innebär att vi har fokus på hälsofrämjande insatser och att vi arbetar processinriktat och systematiskt med arbetsmiljö, rehabilitering och kompetensutveckling för all vår personal. Vi har nolltolerans mot kränkningar, repressalier och trakasserier. Arbetsklimatet ska kännetecknas av respekt för varandra och professionalism.

●  ARBETSTRYGGHET GENOM KOLLEKTIVAVTAL Vår verksamhet är anslutna till kollektivavtal, vilket innebär att vi tillämpar kollektivavtalet för Hotell- och Restaurangfacket samt tjänstemannaförbundet Unionen.

​●  FRISKVÅRDSBIDRAG TILL ANSTÄLLDA Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.

​●  PRAKTIK Vi erbjuder praktikplatser. Vi har samarbeten och tar emot praktikanter från Kommunen, Arbetsförmedlingen och SIS Ungdomshem.

MÅL 12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Vi ska i vår egen verksamhet skapa tydliga inköpsrutiner för att premiera miljömärkta, svensktillverkade och lokalproducerade råvaror, produkter och underleverantörer. Vi skall också kommunicera våra hållbara insatser till våra gäster, och underlätta för dem att agera hållbart när de besöker oss.

●  MILJÖMÄRKT Wisingsö Hotell & Konferens är sedan länge en Miljömärkt anläggning och vi följer de hårda krav som miljömärkningen har satt upp för att vår verksamhets belastning på miljön ska vara så låg som möjligt.

●  MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING Vi jobbar aktivt med att årligen minska vår energiförbrukning genom en åtgärdsplan för energioptimering. Vi har ett behovsstyrt system för värme och ventilation som styrs genom termostater i elementen och närvarostyrning. Systemet sparar en stor mängd energi. Alla våra lampor är lågenergilampor. 

●  SOLCELLER Vi har installerat solceller på receptions byggnaden. Vi räknar med att årligen producera ca 40 000 kwH och därmed reducera CO2 utsläppen med 39 000 kg.

●  MINSKAD PLASTANVÄNDNING Vi prioriterar användningen av bionedbrytbara engångsartiklar och fasar ut engångsartiklar i plast. Vi använder inga engångsplastmuggar. Sugrör och drinkpinnar av plast skall ersättas till papper eller trä. ​

●  MINSKAD VATTENFÖRBRUKNING Vi arbetar för att årligen minska vår vattenförbrukning genom flera insatser. Vi byter ut gammal utrustning mot ny energisnål så som snålspolande kranar och toaletter. Vi minskar mängden tvätt bland annat genom att uppmuntra våra gäster till att använda sina handdukar flera gånger och endast har slutstädning av rummen.

●  KRANMÄRKTA Vi är Kranmärkta och detta innebär att vi inte säljer buteljerat vatten. 

●  MINSKAT MATSVINN Vårt mål är att använda så stor mängd av råvaran som möjlig och att använda upp alla matinköp. Vi arbetar aktivt med välplanerade menyer, vilket bidrar till ett minskat matsvinn. Genom att väga matavfallet regelbundet följer vi upp våra insatser.

●  MILJÖMÄRKTA STÄDPRODUKTER OCH TVÄTTERI 100 % av våra tvätt- och diskmedel är miljömärkta. 95 % av vårt städmedel är miljömärkt. Vårt tvätteri är ISO-certifierat och Svanenmärkt. Vi ser till att inte använda mer produkter än nödvändigt. Det minskar både vår påverkan på miljön och på de människor som använder kemikalierna. ​

●  MILJÖVÄNLIGA KONTORSMATERIAL OCH TRYCKSAKER Vi köper miljövänliga kontorsmaterial i så stor utsträckning som möjligt. Våra trycksaker kommer från miljömärkta tryckerier och Svanenmärkt papper.

MÅL 13. BEKÄMPA KLIMAT- FÖRÄNDRINGARNA

Vi skall aktivt arbeta med att minska våra avfallsmängder och öka andelen återbrukat och återvunnet material.

●  FOSSILFRI EL Vår anläggning drivs på 100 % förnybar el, från vind, vatten och solkraft. 

●  ALLTID KÖTTFRIA ALTERNATIV PÅ MENYN Utsläpp från boskap står för 15 % av alla växthusgaser. Genom att minska konsumtionen av kött så kan vi minska den siffran. Därför erbjuder vi alltid spännande köttfria rätter som en självklar del av våra menyer. 

●  RÅVAROR Vi är noggranna med valet av råvaror till restaurangen och använder oss av lokala råvaror i så stor utsträckning som möjligt.. Det är ett hållbart sätt att arbeta på.

●  PREMIERA SVENSKT KÖTT Sveriges djuruppfödning har låg klimatpåverkan jämfört med andra länder. Att premiera svenskt kött, säkrar också minskade transporter, stödjer svenskt jordbruk, och svenskt djurskydd. Fördelarna med svenskt kött är flera: Sverige har ett av världens bästa djurskydd och lägst användning av antibiotika i hela EU. Svenskt kött bidrar till att betesdjuren kan vårda våra naturbetesmarker som rymmer en rik biologisk mångfald. 

●  HÅLLBART RESANDE Vi vill vara ett alternativ till utlandssemestern och uppmuntrar hållbart resande och turism.

  KÄLLSORTERING Vi jobbar för att återanvända och återvinna så stor mängd av vårt avfall som möjligt. Vi källsorterar allt vårt avfall efter: glas, metall, organiskt avfall, papper, papp, hård plast, mjuk plast. Avfallskärl med fack efter sortering finns i alla konferenslokaler och hotellrum, så att våra gäster också lätt kan källsortera sitt avfall. 

MÅL 14. HAV OCH MARINA RESURSER

Vi ska bidra till kunskapsspridning till personal och gäster om vikten av ett välmående hav.

●  VI SERVERAR ENBART HÅLLBART VILDFÅNGAD FISK OCH SKALDJUR All vildfångad fisk och skaldjur som vi serverar är MSC-märkt. Märkningen visar att fisken är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om havsmiljön. Huvudfokus i MSC:s fiskestandard är att säkerställa att det finns tillräckligt med fisk i haven och att bestånden ska vara livskraftiga. MSC-certifieringen vilar på en vetenskaplig grund och uppfyller krav på bästa praxis ställda av både FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och ISEAL, den globala medlemsorganisationen för hållbarhetsstandarder. Att all vildfångad fisk som vi serverar är MSCmärkt ger våra restauranggäster en garanti på att havsmaten vi serverar är hållbar.

Hållbarhet Hotell Wisingsö

HÅLLBARHET

bottom of page