top of page
WHK_transparent.png

Teamkampen är en lagaktivitet med riktigt bra och roliga samarbetsövningar, som kräver ett stort engagemang av alla lagmedlemmar om de ska ha en chans att vinna. Vi lovar att det blir många skratt på vägen!

AKTIVITETEN

Många kunder efterfrågar aktiviteter där man möter på grupparbete genom olika slags samarbetsövningar under lättsamma former. Teamkampen är precis det – en aktivitet där gruppen skall ha en kul stund tillsammans, samtidigt som de måste samarbeta på ett bra och effektivt sätt för att nå det gemensamma målet - att vinna tävlingen! Två eller fler lag tävlar mot varandra i att lösa olika typer av samarbetsövningar så snabbt och rätt som möjligt.

Några exempel på grenar i Teamkampen:

Plankan Gruppen tar plats på en upphöjd planka i en bestämd ordning. Uppgiften är sedan att byta platser enligt givna instruktioner utan att någon i laget tar stöd på marken.

Nätet Det klassiska spindelnätet. Här gäller det för gruppen att lyckas föra lagmedlemmarna genom så många som möjligt av nätets rutor utan att nätet vidrörs.

Vippbrädan Här gäller det för gruppen att ta sig upp och stå på, och sedan kliva av, en gungbräda. Problemet är att ingen av brädans ändar får vidröra marken.

Kvadraten Med förbundna ögon ska hela laget samtidigt med hjälp av ett rep bilda en kvadrat utan någon extern hjälp.

Program och grenar anpassas dock efter säsong och väder. Skillnader kan därför förekomma

PASSAR VEM

Aktiviteten kan anpassas efter olika syften och grupper, det som dock alltid ligger till grund är en hög grad av engagemang hos deltagarna. Aktiviteten passar utmärkt för de allra flesta grupper då den inte är speciellt fysiskt krävande.

SÄSONG

Året runt

KLÄDSEL

Kläder efter väder

TIDSÅTGÅNG

1,5 timmar

PLATS

Utomhus

ANTAL

8 - 60 personer

PRIS

325 kr exkl moms/person (Lägsta kostnad 7 800 kr exkl moms)

SAMARBETSPARTNER

Aktivgruppen

TEAMKAMPEN

TEAMKAMPEN

bottom of page