Wisingsö Hotell & Konferens - Visingsö, Vättern, Gränna, Jönköping

INFORMATION OM CORONA

Vi bevakar händelseförloppet och utvecklingen av Coronaviruset Covid-19 & följer de riktlinjer som ges av hälsovårdsmyndigheterna. Vår högsta prioritet är våra gästers och medarbetares hälsa och välbefinnande.

Vi agerar i enlighet med upprättade rutiner som gäller i händelse av upptäckt av Covid-19 på vårt hotell och våra medarbetare är utbildade i att hantera situationer som uppstår.

Stärkta städrutiner

- Vi följer riktlinjer och rekommendationer från hälsovårdsmyndigheten & alla medarbetare får löpande del av ny information om Covid-19.

- Vi har stärkta rutiner för städning, rengöring & hygien. Det innebär bland annat att vi utför regelbunden desinficering av frekvent använda ytor som exempelvis dörrhandtag & kortterminaler.

Vi har ökat fokus på handhygien & handdesinfektion finns ofta tillgängligt för våra gäster i allmänna utrymmen. Vi har strikta rutiner för vår personals handhygien i samband med köksarbete, måltider och toalettbesök. Vi vill också uppmuntra våra gäster att tvätta sina händer ofta med tvål och varmt vatten.

Upprätthållna rutiner för kollegor som är sjuka enligt direktiv från hälsovårdsmyndigheter.

Denna information gäller tills att annat anges och kan uppdateras vid senare tillfälle.

AVBOKNINGSREGLER

Om du vill avboka din vistelse gäller våra ordinarie bokningsvillkor